Osteolink

Du provar något nytt, det är enkelt, du träffar andra och du lär dig mer om benskörhet. OsteoLink är ett nytt socialt nätverk för dig som vill veta mer och är intresserad av benskörhet - osteoporos.

OsteoLink vill ge dig som lever med benskörhet, vänner, närstående och vårdgivare möjlighet att knyta kontakt med varandra för att dela information, tips, goda råd och personliga berättelser om osteoporos.

Du behöver inte själv ha osteoporos för att bli medlem i OsteoLink – du kan gå med om en närstående har sjukdomen, om du oroar dig för att drabbas eller om du vill veta mer hur du bäst bevarar en god skeletthälsa.

Du registrerar dig gratis på OsteoLink

Benskörhet vanligt bland reumatiker

Benskörhet är en av de stora folksjukdomarna som drabbar stora delar av den svenska befolkningen. Hos personer med reumatisk sjukdom är benskörhet/osteoporos tyvärr vanligt som sekundär diagnos främst på grund av inflammation, låg fysisk aktivitet och kortisonbehandling.

Osteoporos förekommer oftare vid diagnoserna reumatoid artrit, Bechterews sjukdom, SLE och polymyalgia reumatika.

Det finns mycket du kan göra för att förebygga genom till exempel kost och fysisk aktivitet. OsteoLink är ett nätverk där du kan få många tips och råd.

Varför ska du gå med i OsteoLink?

Genom OsteoLink kan du, både på nätet och personligen, byta erfarenheter, berätta om och öka din kunskap om benskörhet. Du kan hjälpa andra och själv få stöd, medan du sitter hemma i lugn och ro, eller genom att träffa andra.

Sverige är först ut

OsteoLink är ett internationellt projektsamarbete under tre år, mellan 2010-2012. I Sverige samarbetar:

  • Reumatikerförbundet
  • Riksföreningen Osteoporotiker 
  • från professionen Svenska Osteoporossällskapet.

Med stöd av Amgen/GSK.

Genom OsteoLink får du tillgång till våra organisationers kunskap och erfarenhet.

Initiativet kommer från IOF - International Osteoporosis Foundation

2009 gjordes en enkätundersökning i flera länder med över 1 600 deltagare, både kvinnor med osteoporos och läkare. Svaren visade att det finns väsentliga brister i kommunikationen om osteoporos. För att avhjälpa bristerna har IOF – International Osteoporosis Foundation – utvecklat OsteoLink i samarbete med Unice (Genève universitet). Sverige är ett av pilotländerna tillsammans med Tyskland, Österrike och Schweiz.

Här registrerar du dig gratis!

OsteoLink är utformat för att vara lätt att använda för alla, oavsett datorkunskaper och internetvana och det är gratis. Vi hoppas att du ska tycka det är roligt, informativt och inspirerande att delta i vårt nätverk.

Du registrerar dig på http://se.osteolink.org.

Tipsa och bjud gärna in dina vänner till OsteoLink. Det finns många möjligheter till att dela på Facebook, Twitter, e-post, youtube eller annat socialt media.

"Dela med dig" funktionen ligger högst upp i högra hörnet på http://se.osteolink.org.

Vi ser fram emot att träffa dig på OsteoLink!

Har du frågor kontakta gärna:

Therese Holm telefon:073-08 08 314      
e-post: therese.holm@reumatikerforbundet.org

Yvonne Enman telefon:08-505 805 41      
e-post: yvonne.enman@reumatikerforbundet.org

Relaterade artiklar

Visa fler