Unga Reumatiker

Reumatikerförbundet har ett nära samarbete med Riksorganisationen Unga Reumatiker. De arbetar aktivt för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna upp till 32 år med en reumatisk diagnos. 

Barn över sju år organiseras av Unga reumatiker medan barn upp till sju år och deras föräldrar är en grupp som representeras av Reumatikerförbundet. 

Unga Reumatiker anordnar bland annat lokala träffar för sina medlemmar inom ett specifikt geografiskt område men även läger där medlemmar från hela landet deltar. Träffar och läger uppskattas och efterfrågas väldigt mycket. 

Unga reumatiker arbetar intressepolitiskt och samverkar även med andra ungdomsorganisationer inom funktionsnedsättning, både synlig och icke synlig sådan. Organisationen har bland annat undersökt tillgängligheten i vallokaler och kommit fram till stora brister i funktionshindrade ungdomars möjlighet att utöva sin grundlagsskyddade rättighet.

Unga Reumatiker är en viktig organisation som ser till att barn- och ungdomsperspektivet inte glöms bort. 

Läs mer på Unga Reumatikers webbplats!     

Relaterade artiklar

Visa fler