Informatörer/Patientskolor

Patientskolan är en mötesplats där primärvården och lokala reumatikerföreningar underlättar för människor med artros eller långvarig smärta/fibromyalgi. 

Det är ett banbrytande och unikt samarbete som gynnar alla inblandade. Målsättningen är att de kunskaper och erfarenheter som skapas, tillsammans med fysisk träning, skall ge deltagarna en övergripande, långsiktig och kontinuerlig behandling och därmed ökade möjligheter att leva ett bra liv.

Informatörsverksamheten

Informatörsverksamheten i Reumatikerförbundet växer och gör nytta i många sammanhang. Det finns många olika situationer i vår organisation där vi har nytta av informatörer. Samverkan i patientskolor är ett exempel på ett sådant sammanhang, att ha ett annat språk och på det viset kunna finnas som informatör kan vara ett annat. Möjligheterna är många.

Syftet med informatörsutbildningen är att ge en plattform, kunskap och verktyg för Reumatikerförbundets informatörer oavsett sammanhanget man ska verka i.

Informatörsverksamheten är organiserad så att varje distrikt har en ansvarig för distriktets informatörsverksamhet. Reumatikerförbundets kansli ansvarar för utbildningarna och föreningarna ansvarar för att vid behov rekrytera nya informatörer. 

Relaterade artiklar

Visa fler