Sökresultat

Söker på ”bassängträning”

Träffar 41–49 av 49

Viktigaste steget: Acceptera smärtan

Livskvalitet. Smärtrehabiliteringen på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm lär människor att leva med långvarig smärta genom en sorts "omprogrammering av hjärnan."

Läs mer

Rehabilitering utomlands

Landstingen och regionerna har olika bestämmelser om vem som kan få rehabilitering utomlands. Vanligtvis ska ett intyg från en läkare skickas till en särskild uttagningsläkare som gör en bedömning av behovet av klimatvård. Rehabiliteringen sker som regel vid anläggningar på Teneriffa, Gran Canaria och spanska fastlandet.

Läs mer

Osbys reumatiker protesterar

Med plakat och kryckor protesterade Osbys reumatikerförening mot kommunfullmäktiges beslut att lägga ner den lokala varmvattenbassängen.

Läs mer

Reumatiker i Haparanda protesterar mot nedläggning.

Varmvattensbassängen i Haparanda ska rivas och de badande hänvisas till Torneå. Reumatikerföreningen protesterar.

Läs mer

Nya träningsprogram

Tre nya träningsprogram släpps den 7 januari 2013. Sittgympa, landgympa och vattengympa. Programmen kan förhandsbokas redan nu! Reumatikerförbundets medlemmar har 15 procents rabatt!  

Läs mer

Bra jobbat, Reumatikerföreningen i Tierp!

Reumatikerföreningen i Tierp protesterade mot att varmvattenbassängen hotades av nedläggning. Protesterna gav resultat och nu får man behålla bassängen.

 

Läs mer

Träning vid barnreumatism, JIA

För barn och ungdomar med barnreumatism, juvenil idiopatisk artrit, JIA, rekommenderas 30 minuters intensiv fysisk aktivitet tre gånger, samt muskelträning tre gånger varje vecka.

Läs mer

Träning vid fibromyalgi

Fysiskt aktiva personer med fibromyalgi upplever inte bara en förbättring av prestationsförmågan utan de känner sig också mer avspända, har ett gladare humör, mindre smärta och ökat välbefinnande.

Läs mer

Träning vid systemisk lupus erythematosus, SLE

Det är vanligt att SLE-patienten, Systemisk Lupus Erythematosus, har nedsatt fysisk kapacitet, både konditions- och styrkemässigt. Men de flesta vuxna personer med SLE som är i en stabil fas av sin sjukdom bör kunna vara fysiskt aktiva enligt de generella rekommendationerna, 30 minuter om dagen.

Läs mer