Sökresultat

Söker på ”Diagnos:psoriasisartrit”

Träffar 1–18 av 18

24 oktober föreläsning, Psoriasisartrit/Psoriasis

Reumatikerföreningen Norrköping inbjuder till föreläsning om Psoriasisartrit/Psoriasis

Alla hälsas välkomna!

Läs mer

Rekord i forskningsanslag – här beskriver vi tre olika projekt

Nu har årets forskningsanslag beslutats av förbundsstyrelsen. Totalt delas drygt 16 miljoner kronor ut till 96 olika projekt, vilket är rekord. Stor satsning går i år till forskning om barnreumatism. 

Läs mer

Smärta vid psoriasisartrit

Påverkan av alkohol, rökning, kost och rörelse.

Läs mer

En film om smärta och trötthet

Simon är orolig för att han har en reumatisk sjukdom. Han bestämmer sig för att lära sig mer vad man kan göra för att må bra om man har en reumatisk sjukdom. Den här filmen fokuserar på smärta och trötthet. En film med tips och inspiration för dig!

Läs mer

Premiär för vår första app!

"Reumatiker" - Reumatikerförbundets första app har precis lanserats på App Store och Google Play. Med den kan du följa nyheter från vår hemsida, hantera dina recept, beställa varor från apotek och mycket mer. Appen är gratis och tillgänglig för alla, oavsett medlemskap.

Läs mer

Har du psoriasisartrit?

Psoriasisartrit är en kronisk ledsjukdom där många drabbade får vänta länge på diagnos och behandling. Det är angeläget att kunskapen om sjukdomen ökar, och därför startar Reumatikerförbundet i dag upplysningskampanjen hardupsoriasisartrit.se i samarbete med Psoriasisförbundet och NetDoktor.

Läs mer

"De flesta vet inte hur hårt jag prioriterar för att orka"

Linda Bertilsdotter är 40 år och fick diagnosen psoriasisartrit vid 15 års ålder.

Läs mer

2016

Tack vare gåvor från privatpersoner, testamenten och pengar från Svenska PostkodLotteriet delar Reumatikerförbundet årligen ut anslag till reumatologisk forskning.

I år, 2016, har Reumatikerfonden tillsammans med nedanstående fonder och stiftelser delat ut 12 925 000 kronor till 94 olika forskningsprojekt.

Vårt mål är att lösa reumatismens gåta! Din gåva gör skillnad!

 

Läs mer

Projekt som fått anslag ur Reumatikerfonden

Här följer en lista, i bokstavsordning, efter huvudsökande.

Beloppens storlek säger ingenting om kvalitet eller angelägenhetsgrad då projekten även finansieras från andra håll.

Tack alla som ger bidrag till Reumatikerfonden. Ni gör skillnad!

Läs mer

Hans har provat Hälsoportalen

Hans Bergström från Åkersberga är en av de som har använt Hälsoportalen. Efter avslutade samtal med coachen är han nu redo att fortsätta på egen hand.

Läs mer

Person-centred care in rheumatology nursing in patients undergoing biological therapy: An explorative and interventional study

Ingrid Larsson är sjuksköterska och har i sin avhandling visat att personcentrerad vård är kärnan i reumatologisk omvårdnad. Detta leder till en jämbördig relation mellan patient och sjuksköterska som stärker trygghet, förtrogenhet, delaktighet och oberoende för patienter med biologisk läkemedelsbehandling i en pågående process.

Med personcentrerad vård menas att se personen och inte bara patienten bakom sjukdomen.

Läs mer

Vill du bli beta-testare av Reumatikerförbundets nya hälsoportal?

Vill du ha hjälp med att förändra dina vanor för en sundare livsstil som stärker dina förutsättningar att hantera din sjukdom? Vill du få möjlighet att coachas på distans av en sjuksköterska via webb och telefon?

Läs mer

Se personen, inte endast patienten, bakom sjukdomen

Du som är intresserad av hur reumatologisk vård kan utvecklas för att stärka patienten kan med fördel läsa om sjuksköterskan Ingrid Larssons studier.

Reumatikerförbundet har genom Reumatikerfonden varit en del av finansieringen av hennes forskning som definitivt svarar mot att vara viktig för patientens liv.

Läs mer

Teamrehabilitering och sjukvårdskonsumtion för patienter med kronisk reumatisk ledsjukdom

Ökad hälsorelaterad livskvalitet och bättre kondition är två positiva följder av teambaserad reumatologisk specialistrehabilitering, enligt en ny avhandling från Lunds universitet.

 

Läs mer

Födoämnesallergi och reumatisk sjukdom

Avhandlingens mål är att bredda förståelsen för den immunologiska kopplingen mellan tarm och leder hos patienter med reumatiska sjukdomar. Att kliniskt kunna sammanföra sjukdomar inom reumatologi, gastroenterologi och endokrinologi för att underlätta förståelsen och behandlingen av dem. Att finna subgrupper med patienter och utesluta det patienten reagerat mot kosten och se om de förbättras.

Läs mer

Enkät om sjuksköterskans roll

Hjälp oss att tycka till om sjuksjöterskans roll i vården av människor med artrit, AS och PsA!

Läs mer

Kontaktperson

Christina Håkansson

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Nu har de kommit!

Nu har den slutgiltiga versionen av de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar kommit. Riktlinjerna omfattar diagnoserna osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit, och reumatoid artrit. 

Läs mer