Sökresultat

Söker på ”kontakt”

Träffar 221–240 av 249

Internationella reumatikerdagen i Västra Götaland

Verksamheten för reumatologi inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill uppmärksamma vikten av tidig kontakt för reumatiska ryggsjukdomar tillsammans med Reumatikerföreningen i Göteborg och Mölndal

Läs mer

Viktiga datum aktiegåvan

Januari–februari Börsbolagen offentliggör vad de planerar att ge i utdelning.

Läs mer

Engagera ditt företag

Bli samarbetspartner eller skänk en gåva.

Läs mer

Förbundsstyrelsens presidie sammanträder

Presidiet handlägger ärenden på förbundsstyrelsens uppdrag och bereder nya ärenden inför förbundsstyrelsens sammanträden.

Läs mer

Förbundsstyrelsens presidie sammanträder

Presidiet handlägger ärenden på förbundsstyrelsens uppdrag och bereder nya ärenden inför förbundsstyrelsens sammanträden.

Läs mer

Förbundsstyrelsen sammanträder

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet och sammanträder 9 gånger per år.

Läs mer

Fibromyalgi

Fibromyalgi är en livslång sjukdom som oftast drabbar kvinnor. Symtom på sjukdomen är smärta i kroppens mjuka delar, men även onormal trötthet och tarmproblem är vanliga. Värme och stretching minskar smärtorna, medan kyla och stress förvärrar dem. Att ge verktyg för att leva med sjukdomen och smärtan är en viktig del i behandlingen. Fysisk träning ger bra smärtlindring.

Läs mer

Ankyloserande spondylit (AS)

Ankyloserande spondylit (AS), tidigare kallad Bechterews sjukdom, är en inflammatorisk sjukdom i bäcken- och ryggleder som drabbar ungefär 0,5 procent av befolkningen. Sjukdomen är vanligare hos män och ofta insjuknar man tidigt i livet. Molande värk i korsryggen och morgonstelhet i kroppen är vanliga tidiga symtom. Fysisk aktivitet, träning och effektiva läkemedel kan hejda sjukdomen och göra det möjligt att leva ett fungerande liv.

Läs mer

Reumatoid artrit (RA)

Att få diagnosen reumatoid artrit (RA), innebär inte samma sak idag som för tio år sedan. Nya biologiska läkemedel har revolutionerat behandlingen och gjort det möjligt att i stort sett leva ett normalt liv.

Läs mer

Fråga arbetsterapeuten

Arbetsterapeuterna har en hemsida där privatpersoner kan ställa frågor om till exempel personlig vård, boendeaktiviteter, arbete, studier, lek och fritid. 

Läs mer

Lägenhetskostnad för förbundsordförande borde ha förmånsbeskattats

Vid en intern genomgång har det visat sig att kostnaden för den lägenhet som Reumatikerförbundets förbundsordförande Anne Carlsson disponerar på förbundets bekostnad borde ha förmånsbeskattats. Så har inte skett, och därför ska nu Reumatikerförbundet ta kontakt med Skatteverket.

 

Läs mer

Lägenhetskostnad för förbundsordförande borde ha förmånsbeskattats

Vid en intern genomgång har det visat sig att kostnaden för den lägenhet som Reumatikerförbundets förbundsordförande Anne Carlsson disponerar på förbundets bekostnad borde ha förmånsbeskattats. Så har inte skett, och därför ska nu Reumatikerförbundet ta kontakt med Skatteverket.

Läs mer

Nordiskt Reumaråd

Nordiskt reumaråd, NRR, är ett samarbetsorgan mellan de nordiska ländernas reumatikerorganisationer. Det grundades år 1989. Rådet har sex medlemsorganisationer, en från vart och ett av de nordiska länderna och vidare en från Färöarna. Organisationerna har idag tillsammans ungefär en kvarts miljon medlemmar.

Läs mer

Födoämnesallergi och reumatisk sjukdom

Avhandlingens mål är att bredda förståelsen för den immunologiska kopplingen mellan tarm och leder hos patienter med reumatiska sjukdomar. Att kliniskt kunna sammanföra sjukdomar inom reumatologi, gastroenterologi och endokrinologi för att underlätta förståelsen och behandlingen av dem. Att finna subgrupper med patienter och utesluta det patienten reagerat mot kosten och se om de förbättras.

Läs mer

Kontaktuppgifter till informatörer

Annelie Norberg E-post: Annelie.Norberg@reumatikerforbundet.org Telefon: 08-505 805 35

Läs mer

Bakgrund och mer information

Det handlar om att ge ökade möjligheter att leva ett bra liv för människor med artros eller långvarig smärta/fibromyalgi. I patientskolan träffar de specialutbildade yrkesgrupper från primärvården och engagerade medlemmar från den lokala reumatikerföreningen och får den kunskap, stöd och hjälp som behövs för att livet med sjukdomen ska bli så lätt som möjligt.

Läs mer

Nära och kära – hur påverkas de?

När någon har reumatisk sjukdom påverkar det personens relationer på ett eller annat sätt. Ni kan ha levt tillsammans under många år och en av er har en reumatisk sjukdom. 

Läs mer

Vi kan artros – ny kampanj

Reumatikerförbundet vill öka kunskapen om hur det är att leva med reumatisk sjukdom, bland annat artros. Genom en reklamkampanj vill vi att fler hittar oss så vi kan erbjuda dem det vi kan.

Läs mer

Att komma igång

För dig som lever med en reumatisk sjukdom är anpassad träning och fysisk aktivitet extra viktigt.

Allt oftare handlar förslag om olika behandlingar om just konditionsträning, rörlighetsövningar och styrke- och uthållighetsträning. Det är tre viktiga delar för att ge din kropp det den behöver.

Läs mer

Viktiga datum aktiegåvan

Januari – Februari Börsbolagen offentliggör vad de planerar att ge i utdelning.  

Läs mer