Hjälpreda

När du, ditt barn eller annan närstående drabbas av reumatisk sjukdom

Att få en reumatisk diagnos kan både vara en lättnad (äntligen fick symtomen en förklaring) men också en källa till oro (Vad händer nu? I framtiden? Vart vänder jag mig?). För att stötta de drabbade har Unga Reumatiker sammanställt den information som vid dessa tillfällen förhoppningsvis kan vara till hjälp.

Specialistvård

Alla som drabbas av reumatisk sjukdom har rätt till specialistvård. Din behandlande läkare kan skriva remissen. Specialistvård bedrivs på följande tre sjukhus: Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg; Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm samt Vuxenreumatologiska kliniken, Lunds universitetssjukhus.

Vården för barn och ungdomar ser olika ut beroende på vart i landet man är bosatt men
vi anser att alla ska ha likvärdig vård, oberoende av var man bor. Ett sätt att säkerställa att så sker är att göra upp en behandlingsplan så att inga viktiga kontroller glöms bort.

Behandling, kontroll och habilitering

I vården för personer med reumatisk sjukdom är det många olika behandlare att hålla reda på. Remiss till samtliga dessa skrivs av behandlande läkare. Behandling och habilitering som finns att få är från sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog, specialisttandläkare, ortoped, handkirurg och ögonläkare. Du har även möjlighet att få utlandsvård, något kuratorn hjälper till med.

Skola, daghem, fritidshem

Din sjukgymnast eller arbetsterapeut kan hjälpa dig att informera skola, daghem och fritidshem om hur sjukdomen påverkar dig/ditt barn i vardagen och vilka åtgärder som behövs för att underlätta denna. Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) har konsulenter som arbetar runt om i Sverige. Du kan även vända dig till dem. Du kan begära dubbel uppsättning böcker i skolan.

Hjälpmedel

Din sjukgymnast eller arbetsterapeut kan hjälpa till att prova ut olika hjälpmedel.

Sjukgymnasten provar ut 

Nackstöd

Ortoser

Kryckor                                                                                                                     

Skor, inlägg

 

Arbetsterapeuten provar ut

Stol/anpassning av sittställning

Ortoser

Rullstol

Skrivhjälpmedel

 

Ekonomiskt stöd

Olika samhälleliga instanser bistår den sjuka eller dennas anhöriga med olika former av ekonomiskt stöd i och med ökade omkostnader.

Behandlande läkare skriver intyg till Försäkringskassan för

Vårdbidrag

Tillfällig föräldrapenning habilitering

Bilstöd (ej inkomstprövat)

Bilanskaffningsbidrag, ingen inkomst

Bilanpassning

Tillfällig vård av barn, även efter 12 år ålder 

 

Behandlande läkare skriver även intyg till kommunen för

Parkeringstillstånd

 

Arbetsterapeuten skriver intyg till kommunen för

Bostadsanpassning

 

Behandlande enhet skriver intyg till sjukhuset för

Habiliteringsresor, reseersättning

 

Du kan få ersättning för resekostnader i samband med sjukhusbesök. Spara alla kvitton och vänd dig till sjukhuset.

 

Privat försäkring

Glöm inte att anmäla sjukdomen till ditt försäkringsbolag, om du har sådan försäkring.

Relaterade artiklar

Visa fler