Forskningsprojekt

Forskningsprojekt som beviljats bidrag

Efter ett par års sökande efter ett kvalitativt och intressant forskningsprojekt som handlar om ögoninflammationer hos barn och ungdomar med reumatisk sjukdom, hittade vi i slutet av 2009 tre intressanta projekt.

I början av 2010 tilldelades således Eva Landgren vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala 200 000 kronor för projektet "Studier av autoantigen vid uveit – reumatisk inflammation i ögat".

Forskningsprojektet "Uveit vid juvenil idiopatisk artrit – incidens, prevalens och förlopp" som leds av Anna Lundvall Nilsson vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm, tilldelades 175 000 kronor.

Per Lewanders forskningsprojekt "COMP, IGF-1 och DXR-analys som markörer för broskpåverkan/ tillväxtstörning samt prediktorer för förlopp och konsekvenser vid JIA" tilldelades 100 000 kronor.

Till sist tilldelades även Eva Boström 25 000 kronor för projektet "Gångindex - en ny metod att beskriva gångförändringar hos personer med inflammatorisk artros".

2007 delade Unga Reumatiker ut 254 679 kronor från Unga Reumatikerfonden, fördelat på tre projekt. Forskningsprojekt "Lymfom hos patienter med primärt Sjögrens syndrom", som leds av Eva Baecklund vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, tilldelades 93 000 kr. Elisabeth Svennungssons projekt "Varför utvecklar patienter med inflammatorisk systemsjukdom prematur hjärt-kärlsjukdom?", prospektiva kontrollerade studier vid Karolinska Universitetssjukhuset, erhöll 75 000 kr. Pierre Geboreks forskningsprojekt "Modern behandling av kronisk artrit", som utförs vid Universitetssjukhuset i Lund, tilldelades 86 679 kr.

2006 delade Unga Reumatiker ut 100 000 kronor ur Unga Reumatikerfonden fördelat på två projekt. Forskningsprojektet "Utveckling av funktionsinriktade behandlingar för patienter med fibromyalgi och långvarig generaliserande smärta" som leds av Kaisa Mannerkorpi vid Göteborgs Universitet tilldelades 50 000 kronor. Likaså fick projektet "Trötthet hos patienter med reumatisk sjukdom, utvärdering av instrument och utveckling av index för bedömning" under ledning av Elisabeth Welin Henriksson 50 000 kronor.

2005 delade Unga Reumatiker ut 100 000 kr från Unga Reumatikerfonden till projektet " Studies on long term prognosis and on the etiology and immunopathogenesis of SLE" som leds av Gunnar Sturfelt vid Universitetssjukhuset i Lund.

Projektet "Utarbetande av ny terapi mot RA" som leds av Ulf Andersson vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm beviljades 50 000 kr under 2004 från Unga Reumatiker fonden.

Projektet "Utbildning och fotavlastning vid Juvenil Idiopatisk Artrit" som leds av Stefan
Hagelberg och Mia André beviljades 50 000 kr under 2004 från Unga Reumatiker fonden.

2003 tilldelades projektet "Passivt överförd autoimmunitet - studier av kongenitalt hjärtblock" 25 000 kronor från Unga Reumatikerfonden. Detta forskningsprojekt ledde till att forskarna kom fram till en metod för att rädda livet på foster med hjärtåkomman hjärtblock.

Relaterade artiklar

Visa fler