Ge en gåva

Vill du ge en gåva till Unga Reumatikerfonden och därmed stödja forskningen om reumatism hos barn och ungdomar, så finner du här nedan information om hur du går tillväga.

Alla gåvor tas tacksamt emot på plusgiro 90 17 04-7.

Minnesgåva

För att ge en minnesgåva behöver vi följande information:

  • Den avlidnes namn
  • Namn och adress dit minnesbladet skall skickas (närmast anhörig eller begravningsbyrån)
  • Eventuell personlig hälsning på minnesbladet
  • Namn på givaren/givarna

 

Gratulationsgåva

För att ge en gratulationsgåva behöver vi följande information:

  • Jubilarens namn
  • Namn och adress dit gratulationshälsningen skall skickas
  • Eventuell personlig hälsning
  • Namn på givaren/givarna

 

Informationen lämnar du i samband med inbetalningen, antingen på plusgiroblanketten, som meddelande vid internetbetalning, via e-post till vårt kansli eller genom att ringa vårt kansli.

Telefonnummer: 08 - 605 82 70, e-post: kansliet@ungareumatiker.org

Relaterade artiklar

Visa fler