Unga Reumatikerfonden

Barn får också reumatism – Hjälp oss lösa gåtan!
Unga Reumatikerfonden, PG 90 17 04 - 7

I Sverige har ca 2 000 barn och ungdomar en reumatisk sjukdom och varje år insjuknar 150-230 barn. Många av dessa riskerar att bli svårt funktionshindrade för livet, om de inte på ett tidigt stadium får rätt vård och behandling. Det finns idag ingen botande behandling, men med mediciner kan man minska ledinflammationen och tillsammans med arbetsterapi och sjukgymnastik kan man skapa förutsättningar för mindre smärta och bättre funktion.

Orsaken till sjukdomen är okänd och forskare arbetar med flera tänkbara antaganden. Unga Reumatikerfonden startades 1999 och insamlade medel går till forskningen om reumatiska sjukdomar hos barn och ungdomar. Vår förhoppning är att man en dag ska finna orsaken till att barn och ungdomar drabbas av reumatism. Utifrån den kunskapen kan man sedan förhoppningsvis finna ett sätt att bota sjukdomen på.

Eftersom Unga Reumatikers riksstyrelse inte har någon medicinsk kompetens samarbetar vi med Reumatikerförbundets Rådgivande nämnd när det gäller Unga Reumatikerfonden. Riksstyrelsen tar beslut om storleken på forskningsstipendiet och det vetenskapliga rådet väljer ut relevanta forskningsprojekt.

Ekonomi

Medel på 90-kontot den 31dec 2010: 297 181: kr

Insamlade medel sedan 1999: 1 353 758,77 kr

Beviljade medel sedan 1999: 604 679,00 kr

Relaterade artiklar

Visa fler