Palindrom reumatism

Palindrom reumatism ger plötsliga attacker av värk och svullnad i enstaka leder. Antiinflammatorisk behandling fungerar dåligt. Malariamedicin kan fungera i förebyggande syfte.

Läs mer

Symtom

Palindrom reumatism är plötsliga attacker av värk, rodnad, svullnad och ömhet i enstaka leder. Attackerna kan vara i allt från timmar till dagar för att sedan försvinna. Frekvensen kan variera från ett par gånger i veckan till någon gång per år.

Så här ställs diagnosen

Palindrom reumatism ger ofta kraftigt laboratoriesvar på inflammation, men kan vara svårfångad eftersom det inte går att förutsäga när attacken ska komma och ta prover då.

Behandling

Sjukdomen svarar ofta dåligt på antiinflammatorisk behandling, men det kan vara förebyggande att äta malariamedicin.

Mer information

För 20-40 % av de drabbade går attackerna inte över utan utvecklas till reumatoid artrit, ledgångsreumatism.

Bli medlem!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd. » Läs mer

Artiklar om palindrom reumatism

Visa fler