Poststreptokockartrit

Poststreptokockartrit kan uppkomma som en följd av en streptokockinfektion. Tillståndet ger artrit i flera leder och behandlas med antiinflammatoriska läkemedel.

Läs mer

Vem drabbas

Poststreptokockartrit kan uppkomma efter en infektion med streptokockbakterier (som ger halsfluss).

Symtom

Tillståndet liknar reumatisk feber (se eget avsnitt) med artrit i flera leder men ger inte hjärtpåverkan och är inte heller en artrit som flyttar på sig från en dag till en annan. Ofta drabbas de stora lederna i kroppen.

Behandling

Behandlingen består framför allt av antiinflammatoriska läkemedel.

Mer information

Sjukdomen tillhör de infektionsutlösta artriterna.

Bli medlem!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd. » Läs mer

Artiklar om poststreptokockartrit

Visa fler